Zrealizowaliśmy 4 własne projekty szkoleniowe finansowane ze środków Unii Europejskiej (POKL EFS) oraz współrealizowaliśmy kilkanaście jako wykonawcy szkoleń NORMA projekt.

Aktualnie (stan na 9.03.19) możesz uzyskać dofiansowania na nasze szkolenia z:

Dla przedsiębiorców i pracowników 11.03 o godz. 12.00 ruszy kolejna tura środków na szkolenia – tzw. bony szkoleniowe. Można uzyskać do 7200 zł na dofianansowanie na 1 pracownika/przedsiebiorcę.

Składanie wniosków  na lorkk.pl.  Kolejny krok to formalności i podpisanie umowy z operatorem Fundacja Rozwoju Gminy Zelów. A astępnie  wybór szkolenia opublikowanego w Bazie Usług Rozwojowych.  Aktualnie jest tu publikowana przez naszego partnera ( PC Open) usługa szkoleniowa warsztatów z kosztorysowania z instalacji sanitarnych, na dniach będą też  szkolenia z NORMA, MIARA.  Jeśli nie możesz znaleźć w niej naszego szkolenia daj znać – opublikujemy. Kontak 504 156 204  biuro@partnersoft.pl

Kto może otrzymać dotację:

MŚP z województwa łódzkiego, tj.:

 • osoby samozatrudnione

 • mikroprzedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: do 10 osób; obrót roczny nie przekracza 2 mln €)

 • małe przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: do 50 osób; obrót roczny nie przekracza 10 mln €)

 • średnie przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: do 250 osób; obrót roczny nie przekracza 50 mln €)

  Więcej na stronie Operatora lorkk.pl.