TU publikujemy najważniejsze porady z biezacego okresu.

Aktualizacja programów Norma On-line jest wymagana po wgraniu wersji dla kolejnego roku kalendarzowego z DVD Buduj z głową. Wykonaywana jest JEDNORAZOW w roku np 2020.

Zalecaną opcją do wyboru. Dzięki niej program Norma zostanie szybciej zaktualizowany.

Aktualizacja Klucza

Aktualizacja Klucza On-line (zalecene)

Aktualizacja Klucza Email