Zrealizowaliśmy 4 własne projekty szkoleniowe finansowane ze środków Unii Europejskiej (POKL EFS) oraz współrealizowaliśmy kilkanaście jako wykonawcy szkoleń NORMA projekt.

Aktualnie (stan na 8.02.19) możesz uzyskać dofiansowania na nasze szkolenia z:

1. KFS (Krajowy Fundusz szkoleniowy) dostęne w PUP (Powiatowych Urzędach Pracy) dla pracodawców i przedsiębiorców – pytaj w sowim PUP – włąściwy dla siedziby firmy.
2. Dla przedsiębiorców i pracowników ruszyła 7.02 kolejna tura środków na szkolenia – tzw bony szkoleniowe. Można uzyskać do 7200 zł na dofianansowanie na 1 pracownika/przedsiebiorcę. Jeśłi interesuje Cię któreś z naszych szkoleń zostaje ono opublikowane w BUR. Formalności i podpisanie umowy z operatorem Fundacja Rozwoju Gminy Zelów. Więcej na lorkk.pl