Szkolenie dedykowane dla początkujących użytkowników i kosztorysantów z branży energetycznej . Nabędziesz umiejętności:

  • w obszarze podstawowego zastosowania programu tj: wprowadzania zakresu robót, wyceny, sprawdzenia po drukowanie.
  • doboru podstawy katalogowej dla poszczególnych robót branży energetycznej, zasad przedmiarowania, umiejętności czytania projektu w celu wytypowania zakresu robót jaki jest niezbędny do kompletnej kalkulacji oraz ich znalezienia w KNR itp. obszarze podstawowego zastosowania programu tj: wprowadzania zakresu robót.

zkolenie zamknięte (min. 5 uczestników) 

Cennik szkolenia

zamknięte (min 4 osoby) 1690 zł netto
Zapisz się

Ceny netto +23% VAT

Rabaty: Rabat naliczany na Proformie.

10% – dla klientów PartnerSoft/kolejna osoba/kolejne szkolenie.

Przejdź do:

Szczegóły kursu

Podstawy kosztorysowania
Forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej.
Metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa.
Składniki kalkulacji.
Podstawowe definicje.
Podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalog, dobór katalogu.
Źródła cen robót oraz czynników produkcji budowlanej.
Obsługa programu Norma PRO – zakres podstawowy
Warunki licencji, aktualizacja programu, bazy KNR, cenniki do NORMA
Przygotowanie programu – ustawienie domyślnych ustawień użytkownika.
Spersonalizowanie bazy katalogów (KNR i innych) pod potrzeby użytkownika
Wyszukiwanie robót w bazie KNR etc. Wprowadzanie robót z bazy KNR etc. oraz ich dalsza edycja pozycji kosztorysowej oraz jej nakładów.
Importy cenników nakładów oraz cenników robot.
Obsługa programu Norma PRO – cd zakres podstawowy
Ustawienia narzutów: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe.
Wycena nakładów w pozycjach szczegółowych: ceny nasze.
Wycena nakładów w oparciu o zaimportowane cenniki.
Sprawdzanie kosztorysu z zastosowaniem NORMA.
Wydruki dokumentacji kosztorysowej.
Wczytywanie wydruków PDF (książki przedmiaru, kosztorysów) do NORMA, sprawdzanie, dalsze przekształcanie danych.
Ćwiczenie praktyczne z zakresu robót w branży energetycznej
Zalecenie dotyczące doboru podstawy wyceny (KNR, KNNR).
Omówienie przykładowych kosztorysów z zakresu robót z branży elektroenergetycznej.
Sporządzanie przykładowych przedmiarów i kosztorysów z zakresu robót: linie kablowe nn i SN, linie napowietrzne, sieci elektroenergetyczne, urządzenia rozdzielcze – (stacje transformatorowo-rozdzielcze).

Zapytaj o szkolenie.

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości