Szkolenie dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD bądź posiadających niewielkie doświadczenie przy obsłudze aplikacji.

Na szkoleniu uczestnik poznaje interfejs oraz podstawowe polecenia i metody w zakresie efektywnego tworzenia i edycji obiektów w nowych lub istniejących rysunkach.

Cennik szkolenia

Cena podstawowa Ustalana indywidualnie
Zapytaj o termin
Rabat 10% * Ustalana indywidualnie Zapytaj o termin
Rabat 20% ** Ustalana indywidualnie Zapytaj o termin
Rabat 50% *** Ustalana indywidualnie Zapytaj o termin

– – –

* Rabat 10% – dla klienta PartnerSoft; zgłoszenie udziału 14 dni przed
** Rabat 20% – przy zakupie u nas oprogramowania; kolejna osoba; dla osób samofinansujących (FV na uczestnika)
*** Rabat 50% – dla studentów, uczniów szkół budowlanych i innych pokrewnych uczelni lub kierunków technicznych

Przejdź do:

Szczegóły kursu

 1. Interfejs programu AutoCAD – karty, panele, menu rozwijalne, zakładki plików, przełączniki stanu, pasek szybkiego dostępu, praca z plikami, obszary robocze, główne ustawienia.
 2. Rysowanie podstawowych obiektów: linie, łuki, okręgi, polilinie, punkty.
 3. Nawigacja w obszarze modelu: powiększanie, zmniejszanie, przesuwanie.
 4. Rysowanie precyzyjne – określanie współrzędnych względnych i bezwzględnych w układzie kartezjańskim oraz biegunowym, korzystanie z trybów znajdowania punktów charakterystycznych (lokalizacja chwilowa i stała). Metody selekcji obiektów.
 5. Tryb ortogonalny, korzystanie z siatki i skoku, tryb odsunięcia względnego OD.
 6. Podstawowe operacje w zakresie zmiany położenia obiektów: przesuwanie, obracanie, kopiowanie, kopia równoległa, wymazywanie, lustro, kopia szykiem.
 7. Polecenia edycyjne modyfikujące obiekty: skalowanie, ucinanie, wydłużanie, zaokrąglanie, fazowanie, przerywanie, rozciąganie, rozbijanie, łączenie.
 8. Mechanizm śledzenia lokalizacji.
 9. Praca z warstwami: tworzenie, modyfikacja właściwości warstw, stany warstw, szablon rysunku z warstwami.
 10. Właściwości obiektów, zmiana właściwości w listach rozwijalnych i w palecie właściwości.
 11. Kreskowanie: ustawienia i opcje kreskowania.
 12. Wymiarowanie, podstawowe polecenia wymiarowania: wymiar linowy, wyrównany, promienia, średnicy, długości łuku, kontynuacja wymiarowania (szeregowa i od bazy), definiowanie własnego stylu wymiarowania.
 13. Ustawienia wydruku oraz wydruk z przestrzeni modelu.

  Zapytaj o szkolenie.

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości