Instalator przeznaczony dla systemów Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10:

Wszystkich użytkowników pracujących w trybie „Pracy Zdalnej” informujemy, że możliwość ta wygasa w dniu 31 grudnia 2020 r. Po tym terminie możliwość pracy w tym trybie będzie można bezterminowo przedłużyć w cenie 200 zł netto – oferta dla Abonentów „Buduj z Głową”.

Tylko dla Abonentów „Buduj z Głową” specjalna cena na zakup modułu pracy zdalnej w programie Norma EXPERT:

cena katalogowa410,00 zł netto
cena promocyjna:200,00 zł netto
Zamówienie

Lista najważniejszych zmian w programie

Program główny:

 1. Wprowadzono opcję sterującą synchronizacją drzewa elementów z widokami.
 2. W interfejsie graficznym dodano podział na grupy katalogowe w wierszach z wynikami wyszukiwania.
 3. Rozszerzono opcje prezentacji widoków o możliwość zmiany koloru czcionki i tła dla podsumowania pozycji oraz pozycji informacyjnej.
 4. Dodano operacje kontekstowe schowka do obsługi listy CPV w dziale i oknie właściwości strony tytułowej.
 5. W oknie wstawiania pozycji przy wyświetlaniu cenników kosztorysu dodano obsługę opcji poziomu cen „W przedziale od:”.
 6. Zmodyfikowano analizę ceny jednostkowej pozycji (nie będą sprawdzane nieaktywne nakłady).
 7. Rozbudowano obsługę układu graficznego katalogów za pomocą klawiatury.
 8. W panelu kosztorysu zmieniono tytuł zakładki „Nakłady pozycji KNR” na „Nakłady z katalogu”.
 9. Wprowadzono możliwość aktywacji w kluczu sprzętowym licencji bezterminowego dostępu do pracy w trybie zdalnym (WTS).
 10. Usunięto niepotrzebne polecenia z podręcznego menu cenników w oknie wstawiania pozycji.
 11. Uzupełniono brakujące katalogi w grupach interfejsu graficznego.
 12. Dodano nowe grafiki „Splash” i „O programie”.
 13. W oknie wstawiania pozycji usprawniono prezentację poziomów cenowych CJP i RMS.
 14. Zoptymalizowano obsługę kalendarza w oknie właściwości strony tytułowej.
 15. Skorygowano prezentację okna edycji ceny jednostkowej RMSO.
 16. Zablokowano możliwość wykonania akcji po „dwukliku” w wierszu nagłówka kolumny.
 17. Poprawiono skalowanie edytora uwag strony tytułowej.
 18. Usprawniono filtrowanie w zakładkach panelu kosztorysu: „Nakłady pozycji”, „Przedmiar” i „Pozycje nakładu”.
 19. Na liście ostatnio używanych kosztorysów poprawiono obsługę opcji „Otwórz lokalizację pliku”.
 20. Poprawiono sprawdzanie nieaktywnych nakładów w kosztorysie.
 21. Usprawniono obsługę rysunków wstawianych do kosztorysu.
 22. W opcjach programu została dodana opcja sterująca przenoszeniem kategorii przy kopiowaniu pozycji z kosztorysów.
 23. W oknie „Uaktualnij ceny w kosztorysie” poprawiono aktywność opcji „Zaznaczone”.

Import/eksport kosztorysów:

 • Zmodyfikowano eksport pozycji scalonych do przedmiaru, będą zapisywane bez kalkulacji kosztów. Kompletne pozycje scalone będą zachowywane w pliku po włączeniu opcji „Prezentuj szczegóły kalkulacji”.
 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

Przedmiary:

 • Do domyślnych ustawień widoku „Przedmiar/Obmiar” kosztorysu inwestorskiego dodano kolumnę „Nr spec. techn.”.
 • Usunięto niepoprawne wykazywanie zmian w odwołaniach do pozycji po dodaniu wersji kosztorysu.

Wydruki:

 • Umożliwiono eksport i import szablonów wydruków.
 • Na wydruku „Przedmiar\Obmiar” ujednolicono odległości między wierszami sum częściowych i obliczeń pomocniczych w przypadku wydruków z włączoną i wyłączoną rejestracją zmian.
 • Skorygowano literówki w nazwach wydruków.
 • Poprawiono wydruk kategorii na wydrukach:
  – Same działy,
  – Same działy i pozycje,
  – Klucze lokalizacji – przedmiar,
  – Kosztorys ofertowy,
  – Tabela elementów rozliczeniowych,
  – Kosztorys FIDIC.

Menedżer baz cenowych:

 • Skorygowano zapis pozycji bez podstawy w cenniku własnym.

Baza kosztorysów:

 • Usprawniono wczytywanie kosztorysów.

BIM:

 • Wprowadzono możliwość przesuwania projektów we współrzędnych „światowych”.
 • Dodano opcję pozwalającą przenosić z modelu do kosztorysu materiały przypisane do obiektów.
 • Rozbudowano obsługę formatów i edycję notatek.
 • Uzupełniono prezentację w nawigatorze po wczytaniu kilku projektów tworzących złożony model.

Wykonanie robót:

 • Do widoku RACHUNEK ILOŚCIOWY > Wszystkie okresy obrachunkowe dodano kolumny „Il. wykonania” i „Il. do wykonania”.
 • Wprowadzono opcję sterującą synchronizacją drzewa elementów z widokami.
 • Poprawiono odświeżanie zaznaczonych elementów w panelu nawigacyjnym i na widokach WYKONANE ROBOTY/RACHUNEK ILOŚCIOWY.
 • Zmieniono wyrównanie na wydrukach w kolumnach z wartościami i procentami.
 • Usprawniono filtrowanie danych w kolumnach liczbowych na widokach z drzewem elementów.
 • W panelu nawigacyjnym uwzględniono ustawienia opcji ukrywania pozycji przy przechodzeniu między kartami widoków.
 • Poprawiono prezentację podsumowania na wydrukach „W rachunku ilościowym” i „Zbiorczy w rachunku ilościowym”.

Nowe katalogi:

 • KNR K-11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych – system MC-Bauchemie [KOPRIN, wyd. I 2005]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-16 do 2-37 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
 • KNNR-W 9 0605 – poprawiono jednostkę obmiarową na [szt.].
 • KNR 4-01 do 4-07 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
 • KNR-W 4-02 – usunięto modyfikacje za demontaż demolacyjny (poza rurociągami).
 • KNR 5-01 do 5-26 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
 • KNR 7-01 do 7-06 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
© 2015 Logo białe stopka