Instalator przeznaczony dla systemów Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10:

Wszystkich użytkowników pracujących w trybie „Pracy Zdalnej” informujemy, że możliwość ta wygasa w dniu 31 grudnia 2020 r. Po tym terminie możliwość pracy w tym trybie będzie można bezterminowo przedłużyć w cenie 200 zł netto – oferta dla Abonentów „Buduj z Głową”.

Tylko dla Abonentów „Buduj z Głową” specjalna cena na zakup modułu pracy zdalnej w programie Norma PRO:

cena katalogowa410,00 zł netto
cena promocyjna:200,00 zł netto
Zamówienie

  Lista zmian w programie

Program główny:

 • Rozbudowano opcje wyświetlania widoków o wybór kolorów tła i tekstu okien głównych.
 • Dodano możliwość zapisu wielu szablonów opcji wyświetlania widoków.
 • Do domyślnych ustawień widoku „Przedmiar/Obmiar” kosztorysu inwestorskiego dodano kolumnę „Nr spec. techn.”.
 • Wprowadzono możliwość aktywacji w kluczu sprzętowym licencji bezterminowego dostępu do pracy w trybie zdalnym (WTS).

Obsługa KNR:

 • Poprawiono wyszukiwanie wg podstawy pozycji z katalogów KNP.
 • W oknie KNR uwzględniono prezentację kolorów tła i tekstu z opcji wyświetlania widoków programu.

Wydruki:

 • Dodano osobny zestaw kolumn wydruku „Przedmiar” dla kosztorysu inwestorskiego.
 • Zmieniono domyślne ustawienia wydruku „Kosztorys ofertowy” tak, aby działy nie były drukowane od nowej strony.

Importy/eksporty:

 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
 • Poprawiono eksport kosztorysu jako przedmiar do formatu ATH w przypadku, gdy kosztorys zawiera pozycje scalone.

 Nowe katalogi:

 • KNR K-11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych – system MC-Bauchemie [KOPRIN, wyd. I 2005]

 Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-16 do 2-37 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
 • KNNR-W 9 0605 – poprawiono jednostkę obmiarową na [szt.].
 • KNR 4-01 do 4-07 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
 • KNR-W 4-02 – usunięto modyfikacje za demontaż demolacyjny (poza rurociągami).
 • KNR 5-01 do 5-26 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
 • KNR 7-01 do 7-06 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
© 2015 Logo białe stopka