Instalator przeznaczony dla systemów Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10:

Wszystkich użytkowników pracujących w trybie „Pracy Zdalnej” informujemy, że możliwość ta wygasa w dniu 31 grudnia 2020 r. Po tym terminie możliwość pracy w tym trybie będzie można bezterminowo przedłużyć w cenie 200 zł netto – oferta dla Abonentów „Buduj z Głową”.

Tylko dla Abonentów „Buduj z Głową” specjalna cena na zakup modułu pracy zdalnej w programie Norma STANDARD 2:

cena katalogowa410,00 zł netto
cena promocyjna:200,00 zł netto
Zamówienie

Lista najważniejszych zmian w programie

Program główny:

 1. Wprowadzono opcję sterującą synchronizacją drzewa elementów z widokami.
 2. Rozszerzono opcje prezentacji widoków o możliwość zmiany koloru czcionki i tła dla podsumowania pozycji oraz pozycji informacyjnej.
 3. Dodano operacje kontekstowe schowka do obsługi listy CPV w dziale i oknie właściwości strony tytułowej.
 4. W oknie wstawiania pozycji przy wyświetlaniu cenników kosztorysu dodano obsługę opcji poziomu cen „W przedziale od:”.
 5. Wprowadzono możliwość aktywacji w kluczu sprzętowym licencji bezterminowego dostępu do pracy w trybie zdalnym (WTS).
 6. Usunięto niepotrzebne polecenia z podręcznego menu cenników w oknie wstawiania pozycji.
 7. Dodano nowe grafiki „Splash” i „O programie”.
 8. W oknie wstawiania pozycji usprawniono prezentację poziomów cenowych CJP i RMS.
 9. Zoptymalizowano obsługę kalendarza w oknie właściwości strony tytułowej.
 10. Skorygowano prezentację okna edycji ceny jednostkowej RMSO.
 11. Zablokowano możliwość wykonania akcji po „dwukliku” w wierszu nagłówka kolumny.
 12. Poprawiono skalowanie edytora uwag strony tytułowej.
 13. Na liście ostatnio używanych kosztorysów poprawiono obsługę opcji „Otwórz lokalizację pliku”.
 14. W oknie „Uaktualnij ceny w kosztorysie” poprawiono aktywność opcji „Zaznaczone”.

Import/eksport kosztorysów:

 • Zmodyfikowano eksport pozycji scalonych do przedmiaru, będą zapisywane bez kalkulacji kosztów. Kompletne pozycje scalone będą zachowywane w pliku po włączeniu opcji „Prezentuj szczegóły kalkulacji”.
 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

Przedmiary:

 • Do domyślnych ustawień widoku „Przedmiar/Obmiar” kosztorysu inwestorskiego dodano kolumnę „Nr spec. techn.”.

Wydruki:

 • Umożliwiono eksport i import szablonów wydruków.
 • Skorygowano literówki w nazwach wydruków.

Menedżer baz cenowych:

 • Skorygowano zapis pozycji bez podstawy w cenniku własnym.

Nowe katalogi:

 • KNR K-11 Naprawa i ochrona powierzchni konstrukcji betonowych i żelbetowych – system MC-Bauchemie [KOPRIN, wyd. I 2005]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-16 do 2-37 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
 • KNNR-W 9 0605 – poprawiono jednostkę obmiarową na [szt.].
 • KNR 4-01 do 4-07 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
 • KNR-W 4-02 – usunięto modyfikacje za demontaż demolacyjny (poza rurociągami).
 • KNR 5-01 do 5-26 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
 • KNR 7-01 do 7-06 – ujednolicono wygląd opisów tekstowych.
© 2015 Logo białe stopka