Uwaga!

Po zainstalowaniu programu należy przeprowadzić aktualizację kluczy ochrony programu:
Aktualizacja kluczy on-line
Aktualizacja kluczy e-mail

Lista zmian w programie

Program główny:

 • Przywrócono możliwość sprawdzania zaznaczonych pozycji poleceniem „Sprawdź pozycje…”.
 • Usunięto zbędne dane („\r”) które pojawiały się na stronie tytułowej, w przypadku kosztorysów wczytanych z plików w formacie ATH2 (XML) zawierających sekwencje podziału wierszy („\n”).

Wydruki:

 • Zmieniono obsługę pozycji nieaktywnych na wydruku „Zestawienie pozycji”. Będą wliczane do podsumowania tylko po ustawieniu filtru pozycji „Nieaktywne”.
 • Poprawiono liczenie podsumowań wydruku „Zestawienie pozycji” w kosztorysach z rejestracją zmian. Wartość usuniętych pozycji uproszczonych nie będzie wliczana do podsumowań.

Obsługa baz cenowych:

 • Zaktualizowano import cennika RMS wydawnictwa Bistyp. Wszystkie stawki roboczogodziny będą importowane jako nakład typu R, a nie jak dotychczas jako M.

Importy/eksporty:

 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

Nowe katalogi:

 • KNR K-17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg [KOPRINET wyd.I 2004]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 9-01 do 9-05 – poprawiono opis tekstowy.
 • KNR 9-08 0104 04-05 – poprawiono zamienione średnice wiodące.
 • KNR K-30 0105 – uzupełniono tytuły pozycji.
 • KNR AT-34 – poprawiono modyfikacje.
 • KNR AL-01 do AT-05 – poprawiono opis tekstowy.
 • KNR 2-15/GEBERIT 0104, 0105 – poprawiono obmiarowe jednostki miary.
 • KNR 2-31 – zmieniono zakresy modyfikacji zgodnie z p. 3.2. C.O.

 

 

© 2015 Logo białe stopka