• Przeprogramowanie Klucza
  • Przeprogramowanie klucza
 • Norma Expert
  • Błędne połączenie do bazy kartotek, cenników lub katalogów
  • Wyjątek na karcie „wydruki”
  • Problem z plikiem MSXML6.dll przy instalacji SQL Server 2005 Express na MS Windows XP SP3
  • Norma EXPERT – zmiany w oknie wstawiania pozycji
 • Norma Pro
  • Uproszczenie importu CD SEKO RMS i innych w Norma PRO 4.65 i EXPERT/SDT2 5.10.100
  • Problem z programem antywirusowym – Norton 360
  • Problem z programem antywirusowym – Norton
  • Eksport danych z kosztorysu do Excela
  • Problemy z uaktualnieniem programu
  • Program instalacyjny uruchamia się, ale po chwili przerywa działanie bez komunikatu o błędzie.
  • Wyjaśnienie obliczeń narzutów w Normie.
  • Po otwarciu okna katalogów nie ma katalogów norm
  • Błąd dostępu do bazy danych – AthKartoteki.dll@ADOConnectJET
  • Błąd dostępu do bazy danych. „Nie udało się załadować biblioteki MilBiz.dll”
 • Wersje Demonstracyjne
  • Norma Expert
  • Norma PRO
  • Norma STANDARD
  • Miara Pro
  • CAD Rysunek

Centrum pomocy

Wybierz interesujący Cię temat z menu z lewej strony.

Uwaga: Przed importem cennika Sekocenbud RMS wgraj aktualizacje Buduj z GłowąMasz na to masz 60 dni. Po wgraniu aktualizacji i przy zamykaniu programu otrzymasz komunikat (poniżej).

Krok pierwszy:

Krok drugi: – wpisać swoje dane: nr seryjny (wyświetla się na ekranie po otwaricu NORMA) ; Nr Pakietu oraz PIN zamieszczony na opakowaniu CD BzG 1/2019; NIP podawać bez odstępów (przykład poniżej).

image1

źródło www.ath.pl

Komunikat ten pojawia się podczas gdy nie mamy dostępu do katalogów, cenników i kartotek.
2

źródło www.ath.pl

Na początku należy sprawdzić czy ścieżki do folderów z danymi są prawidłowe. W menu „Opcje programu” wybieramy „konfigurację zasobów
Tak jak poniżej powinny wyglądać ścieżki.
3

źródło www.ath.pl

Jeśli są tak jak na obrazku powyżej należy zamknąć Normę Expert i zresetować usługi w SQL Serwer.
Po kliknięciu „Start” przechodzimy do wszystkich programów. Odszukujemy Microsoft SQL Server 2005 > Configuration Tools > SQL Server Configuration ManagerTeraz należy z lewej kolumny wybrać „SQL Server 2005 Service„.

4

źródło www.ath.pl

W prawej kolumnie powinien pojawić się „SQL Server (ATHENASOFT)„. Klikamy prawym przyciskiem myszy i zatrzymujemy serwer wybierając „Stop„. Po kilku sekundach znów klikamy prawym przyciskiem myszy żeby wybrać „Start„.

5

źródło www.ath.pl

6

źródło www.ath.pl

Można zamknąć już SQL Server Confiduration Manager.Program powinien teraz poprawnie działać : )

Wyjątek na karcie „Wydruki”
Podczas wyświetlania „Panelu Nawigacyjnego” na karcie „Wydruki” przy wybraniu polecania „Drukuj” może nastąpić błąd.1W takim wypadku należy zamknąć komunikat błędu i najechać myszką na panel nawigacji. PO wyświetleniu się obszaru ustawień wydruku klikamy na pinezkę jak na obrazku poniżej.2

źródło www.ath.pl

Teraz należy ponownie uruchomić program. Jeśli nadal nie błąd nie został naprawiony należy zresetować ustawienia panelu. Ikona od tej funkcji znajduję się w lewym dolnym rogu okna programu.

3

źródło www.ath.pl

4

źródło www.ath.pl

Teraz program powinien działać poprawnie : )

1

źródło www.ath.pl

W systemie Windows XP z dodatkiem Serwis Pack 3 mogą być problemy z instalacją Normy Expert ze względu na silnik bazy danych SQL 2005 Express którego używa program.

Zwykle chodzi o plik „msxml6” który jest wymieniony w komunikacie powyżej.

Żeby poprawnie korzystać z Normy Expert w tym przypadku trzeba odinstalować plik programem Windows Install Clean który znajduję się na płycie Normy Expert w katalogu „Tools” pod nazwą „msicuu2.exe

2

źródło www.ath.pl

Po instalacji Windows Install Clean Up należy odnaleźć na liście „MSXML 6.0 Parser…” oraz odinstalować przyciskiem „Remove”.

7

źródło www.ath.pl

Teraz należy uruchomić instalator Normy Expert który zainstaluje „SQL Serwer”.

Jeśli w trakcie instalacji pojawi się błąd z plikiem msxml6.dll należy go zignorować, wszystko jest w porządku : )

Od wersji 5.7.200 Normy EXPERT zauważą Państwo istotne zmiany w wyglądzie i obsłudze jednego z najważniejszych elementów programu – okna „Wstawiania pozycji”, które umożliwia dostęp nie tylko do wszystkich wbudowanych katalogów, ale również do zaimportowanych cenników oraz zapisanych na dysku kosztorysów. Oprócz tego rozbudowano możliwości filtrowania i grupowania wyników wyszukiwania, co z pewnością znacząco poprawi komfort obsługi programu.

Zmiany w interfejsie

Poniższy obrazek przedstawia fragment starego okna wstawiania pozycji, na podstawie którego zostaną omówione wprowadzone modyfikacje w interfejsie.

Najwięcej zmian dotyczących rozmieszczenia opcji pojawiło się w prawej części okna, są to:

 • Pole „Obmiar” – umieszczone na jednej wysokości z jednostką miary.
 • Pole „Cena” – zostało przeniesione pod „Obmiar” a „Krotność” pod „J.m.”.
 • Przycisk „Wstaw pozycję” – umieszczono w prawym górnym rogu okna, a opcję „Zamknij okno po wstawieniu pozycji” przesunięto w lewą stronę, dzięki czemu jej opis zmieścił się w jednym wierszu.

W związku z tymi korektami opisane opcje udało się symetrycznie rozmieścić w trzech wierszach, a nie jak wcześniej w czterech. Można również skorzystać z nowego checkbox’a – „Edycja pozycji”. Po jego wyłączeniu zostaną ukryte pola umożliwiające korektę pozycji bezpośrednio przed jej wstawieniem do kosztorysu lub przedmiaru. W oknie zostaną tylko podstawowe opcje w jednym wierszu, dzięki czemu na liście pozycji będzie możliwość wyświetlenia większej ilości rekordów. Przy minimalnych rozmiarach tego okna i domyślnej wielkości czcionki na liście zmieści się 12 wierszy (co zaprezentowano na zrzucie poniżej).

Żeby uzyskać jeszcze więcej miejsca usunięto nagłówki nad drzewem i listą pozycji oraz wyłączono możliwość zwijania panelu „Przegląd pozycji”.

Kolejna zmiana to nowy pasek narzędziowy, pozwalający zarządzać prezentacją w drzewie i na liście pozycji.
Została zmieniona obsługa ikony pinezki. Wybrany poziom prezentacji można wskazać na rozwijanej liście. Poziom „1” oznacza cały katalog, kosztorys lub cennik.

Tak jak wcześniej można wybrać z listy jedną z predefiniowanych grup katalogowych.

Natomiast inaczej niż w poprzedniej wersji zostało rozwiązanie wprowadzanie własnego zestawu. Po wciśnięciu przycisku „…” wyświetli się nowe okno umożliwiające dodanie nowej grupy katalogów.

Kolejny przycisk steruje wyświetlaniem cenników, można wyświetlić wszystkie zaimportowanie do bazy lub tylko te przypisane do aktywnego kosztorysu.

Nie uległa zmianie obsługa przycisku „Ścieżki kosztorysów”, który pozwala wyświetlić pliki ze wskazanej lokalizacji na dysku komputera.

W dolnej części okna została zoptymalizowana prezentacja szczegółów wstawianej pozycji. Zmiany najlepiej widać w przypadku cenników jednostkowych pozycji.

We wcześniejszych wersjach te same dane były wyświetlone w 7 wierszach. Została zmieniona prezentacja szczegółów pozycji wstawianych z bazy KNR oraz innych kosztorysów.

Wyszukiwanie zaawansowane

Kolejne istotne zmiany zostały wprowadzone w panelu „Wyszukiwanie zaawansowane”, który można wyświetlić po użyciu skrótu Ctrl+Shift+F lub po kliknięciu na ikonce strzałki.

Wprowadzone rozwiązania wykorzystywane są już w oknie „Wybór nakładu”. Ustawione opcje szukania wyświetlane są kursywą pod polem „Opis”. Można je skorygować w dodatkowym polu, które wywołuje przycisk „Zmień”.

W ten sam sposób można zmienić źródło wyszukiwania. Domyślnie program wyświetla wyniki z bazy katalogów, ale istnieje możliwość przeszukania zaimportowanych cenników oraz kosztorysów zapisanych na dysku komputera.

Nowe możliwości filtrowania i grupowania wyników wyszukiwania

Po prawej stronie kontrolki „Podstawa” dostępne jest pole, umożliwiające wyszukiwanie pozycji w bazie katalogów. Przypomnę, że można wprowadzić w nim jedno lub kilka słów kluczowych. W drugim przypadku najlepiej połączyć kolejne wyrazy za pomocą „+” dzięki czemu wyszukiwanie zwróci lepsze wyniki.

Po wciśnięciu ikony lornetki, program wyświetli listę z pozycjami, którą można dodatkowo ograniczyć po wprowadzeniu odpowiednich danych w wierszu automatycznego filtra dodanego w wersji 5.7.200 Normy EXPERT.

W kolumnie „Podstawa” na wysokości tego wiersza można wpisać konkretny katalog np. KNR-W 2-02, a w kolumnie „Opis” kolejne słowo kluczowe np. „emulsy” (ten wyraz celowo nie został wprowadzony w całości, żeby wyniki wyszukiwania były optymalne).
Na liście pojawiło się tylko 6 pozycji, a po pierwszym wyszukiwaniu było ich aż 138.

Kolejna nowość to panel wyszukiwania, który jest dostępny w podręcznym menu, wywołanym prawym przyciskiem myszy na nagłówku dowolnej kolumny np. „Opis”.

Po wpisaniu w tym panelu słowa kluczowego program działa nieco inaczej niż poprzednio. Tak jak wcześniej lista wyników będzie ograniczona, ale dodatkowo słowo kluczowe lub jego fragment zostanie wyróżnione żółtym tłem.

W podręcznym menu została dodana opcja pozwalająca wyświetlić pole grupowania.

Po przytrzymaniu lewej części myszy na nagłówku wybranej kolumny np. „Jm” i przeciągnięciu do pola grupowania uzyskamy prezentację jak niżej.
Pozycje zostaną poukładane według jednostek miary. Wybraną grupę można rozwinąć przyciskiem „+”.

Miła wiadomość dla użytkowników programu Norma PRO i STD oraz SEKOCENBUD. W najnowszych wersjach w/w programów NORMA PRO i STD 4.65 ( BzG 1/2019)  import cennika Sekocenbud RMS oraz Biuletynów zagregowanych BCO, BCM jest prosty.

NIE JEST już wymagana aktywacja cennika SEKO do importu. Wystarczy wybrać w menu NORMA Bazy cen/ Import cennika i wskazać stacje, jako źródło).

image001

1

źródło www.ath.pl

Funkcja SONAR w programie Norton 360 może doprowadzić do usuwania plików Normy.
Program Norma po uruchomieniu całkowicie się zamknie a Norton 360 pokaże komunikat o wykrytym zagrożeniu.

W takiej sytuacji żeby prawidłowo korzystać z programu Norma, trzeba dodać ją do wyjątków w programie Norton 360. Żeby to zrobić należy:

W programie Norton 360 wejść w Ustawienia i ze szczegółowych ustawień Wybrać Ochrona antywirusowa.
2

źródło www.ath.pl

3

źródło www.ath.pl

W zakładce Skanowania i zagrożenia szukamy Elementy wykluczane ze skanowań. Klikamy Konfiguruj [+]4

źródło www.ath.pl

Pojawi się okno jak poniżej, gdzie klikamy Dodaj i wybieramy Folder
5

źródło www.ath.pl

Wskazujemy folder, w którym zainstalowana jest Norma, standardowo jest to dysk C:\Program Files\Athenasoft i OK
6

źródło www.ath.pl

Tą samą czynność trzeba wykonać dla Elementy wykluczane z wykrywania przez funkcję Automatyczna ochrona, SONAR i Download Inteligence
Klikamy na Konfiguruj [+]i ponownie wskazujemy ścieżkę do katalogu Athenasoft.
7

źródło www.ath.pl

Teraz przed uruchomieniem Normy należy przywrócić usunięte pliki. Trzeba ponownie uruchomić instalacje Normy z ostatniej płyty i wybrać opcję „Napraw”. Teraz można prawidłowo korzystać z programu.

Po zainstalowaniu Normy Pro/Standard Program Norton mógł przenieść wybrane pliki normy do kwarantanny.Żeby to sprawdzić należy wejść w Nortrona > Zaawansowane > Ochrona komputera > Kwarantanna
1

źródło www.ath.pl

2

źródło www.ath.pl

Jeśli w „Historia zabezpieczeń” widać w kolumnie „Operacje” plik „norma…” to należy go przywrócić klikając w „przywracanie i opcje”.
3

źródło www.ath.pl

Po otwarciu nowego okna klikamy w „Przywróć”.
4

źródło www.ath.pl

Po czym zatwierdzamy nasza decyzję przyciskiem „Tak„.
5

źródło www.ath.pl

Jeśli wszystko poszło dobrze zostaniemy poinformowani o tym takim komunikatem:
6

źródło www.ath.pl

Teraz przed rozpoczęciem pracy w Normie należy zmienić ustawienia by problem ten już się nie powtórzył.

W programie Norton klikamy w Ustawienia
7

źródło www.ath.pl

W zakładce „Komputer” znajdują się „wykluczenia ochrony przed wirusami i funkcji SONAR” a w niej przycisk „konfiguracja ” jak w przykładzie poniżej
8

źródło www.ath.pl

Po otwarciu się okna „Wykluczenie skanowania” trzeba dodać plik startowy Normy- norma4std.exe przyciskiem „Dodaj” do wyjątków. Dzięki czemu Norton nie będzie już blokował normy. Plik ten znajduję się w folderze Normy.
9

źródło www.ath.pl

Po kliknięciu OK wszystko powinno działać : )

Strona w budowie 🙂

Jeżeli program mimo aktualizacji nie zmienił wersji na nowszą należy rozpocząć instalacje jeszcze raz wybierając opcję „napraw”.
Jeżeli to nie pomogło można usunąć program. Zresetować system i zainstalować program ponownie.
Nadal nic? Zostaje ostatnia opcja, może wydawać się skomplikowana ale damy radę.
Wchodzimy w „Ten komputer”/”Mój komuter”/”komputer” (Nazwa zależna od systemu Windows).
Na dysku C powinien znajdować się folder „Program Files” a w nim „InstallShield Installation Information
Wchodzimy w folder „{08D43391-CD24-4199-B94D-BBFC4985662D}
1

źródło www.ath.pl

a tam znajdujemy plik „Setup.ini”. W naszym przypadku nie pokazuję końcówki pliku jak w przykładzie poniżej.
2

źródło www.ath.pl

Jeżeli chcesz się upewnić że to ten plik kliknij prawym przyciskiem myszy w niego i wybierz właściwości.
3

źródło www.ath.pl

Tam w szczegółach jest pełna nazwa podkatalogu.
Usuwamy go. Teraz usuwamy Normę i resetujemy system po czym instalujemy Normę. Teraz Norma powinna mieć najwyższą wersje 🙂
Wiem było trochę tego instalowania i usuwania ale nawet najlepszym programom się to zdarza 😀

Strona w budowie 🙂

Miła wiadomość dla użytkowników programu Norma PRO i STD oraz SEKOCENBUDW najnowszych wersjach w/w programów NORMA PRO i STD 4.55 ( BzG 3/2016) dokonano uproszczenia w imporcie cennika Sekocenbud RMS oraz Biuletynów zagregowanych BCO, BCM.

NIE JEST już wymagana aktywacja cennika SEKO do importu ( tak jak dawniej wystarczy wybrać w menu NORMA Bazy cen/ Import cennika i wskazać stacje, jako źródło). Przypomnę użytkownikom EXPERT, że ta nigdy nie wymagała aktywacji, aby dokonać importu cennika.

image001

Wersje demonstracyjną należy pobrać klikając tutaj
Wersje demonstracyjną należy pobrać klikając tutaj.
Wersje demonstracyjną należy pobrać klikając tutaj

Strona w budowie 🙂

Wersje demonstracyjną należy pobrać klikając tutaj
Wersje demonstracyjną należy pobrać klikając tutaj

telefon

infolinia
504 156 204

Czat

czat – offline
Wejdź na czat
Zostaw wiadomość – rozwiejemy Twoje wątpliwości
Czat w budowie

Email

e-mail
biuro@partnersoft.pl
Napisz – odpowiemy na każde Twoje pytanie