Uwaga!
Po zainstalowaniu programu należy przeprowadzić aktualizację kluczy ochrony programu:
Aktualizacja kluczy on-line
Aktualizacja kluczy e-mail

Lista najważniejszych zmian w programie

Program główny:

 1. Rozbudowano mechanizm weryfikacji wyrażeń obmiarowych. W trybie edycji będą podkreślane błędne fragmenty działań.
 2. Na kartach widoków „Przedmiar/Obmiar” i „Kosztorys” dodano możliwość definiowania własnych filtrów.
 3. W edytorach „Charakterystyka obiektu”, „Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu”, „Założenia wyjściowe do kosztorysowania” dodano możliwość tworzenia formularzy z włączaniem danych z kosztorysu.
 4. Wprowadzono operację pozwalającą zbudować opis pozycji scalonej z opisów pozycji składowych.
 5. Umożliwiono zaznaczanie elementów kosztorysów z wykorzystaniem skrótów klawiszowych „Shift+End” i „Shift+Home”.
 6. Rozbudowano obsługę zakładki „Podsumowanie” w panelu kosztorysu. Od teraz wyświetlana będzie suma podsumowań zaznaczonych pozycji lub działów w panelu nawigacyjnym albo na widoku. Dodatkowo na karcie widoku „Nakłady” będą wyświetlane RMS’y ze wszystkich zaznaczonych elementów.
 7. Dodano podręczne menu nakładu w panelu kosztorysu na zakładce „Nakłady pozycji”.
 8. W oknie „Opcje kosztorysu” dodano możliwość wyboru cennika.
 9. W opcjach prezentacji widoku wprowadzono możliwość sterowania wyrównaniem tekstu w kolumnie „Lp.”
 10. W oknie edycji strony tytułowej umożliwiono zmianę wielkości liter.
 11. Dodano polecenie umożliwiające wstawianie za aktywnym działem kolejnego, pustego działu.
 12. Poprawiono definiowanie odwołań do pozycji metodą „przeciągnij i upuść”. W przypadku pierwszego odwołania w wierszu obmiarowym niepotrzebnie był wstawiany znak „+”.
 13. Na pasku informacyjnym poprawiono informacje o poziomach cen po podłączeniu do kosztorysu cenników z różnych kwartałów.
 14. W oknie wstawiania pozycji zmieniono prezentację wyników wyszukanych w cennikach CJP. Domyślnie główną kolumną cenową (bez szarego tła) będzie „Cena śr. z narz.”.
 15. Poprawiono nieczytelne nagłówki kolumn przy skórce „Sharp”.
 16. Przywrócono podświetlenia znalezionych tekstów z poziomu panelu wyszukiwania.
 17. Poprawiono zapamiętywanie ustawień opcji szukania cen w opcjach programu.
 18. W kosztorysie inwestorskim na widoku „Kosztorys > Nakłady” dodano komunikaty informujące o błędnie uproszczonych pozycjach.
 19. Przywrócono możliwość tworzenia nowego cennika w oknie „Lista cenników”. Problem występował tylko w przypadku pustej listy cenników własnych.
 20. Na wydruku kosztorysu ofertowego poprawiono prezentację pozycji z aktywną opcją „Drukuj jako uproszczona”.
 21. W kolumnie „Odpady” zmieniono prezentację zerowych wartości – będą wyróżniane czerwonym kolorem.
 22. Poprawiono odświeżanie aktywnego nakładu między widokiem „Kosztorys > Nakłady” a zakładką „Nakłady pozycji” w panelu kosztorysu.
 23. Umożliwiono edycję opcji „Drukuj jako uproszczoną” dla pozycji uproszczonych, w których są nakłady lub koszty jednostkowe RMS.
 24. Przy upraszczaniu pozycji poprawiono wyliczenie wartości narzutu liczonego dla pozycji uproszczonych.
 25. W oknie „Usuń z kosztorysu/Usuń z klonu kosztorysu” dodano możliwość kasowania powiązań informujących o źródłach importowanych obmiarów.
 26. Dodano komunikat „Zmiana jednostki miary” przy kopiowaniu wierszy obmiarowych między pozycjami z różnymi jednostkami miar.
 27. Zmieniono prezentację ceny jednostkowej na karcie „Pozycje”. Będzie wyróżniona czerwonym kolorem w przypadku braku ceny jednego z nakładów pozycji.
 28. Zablokowano możliwość edycji rabatów w kosztorysach z wyłączoną opcją „Cenniki dostawców”.
 29. Skorygowano liczenie podsumowań na karcie „Pozycje”, nie będą wliczane wartości usuniętych pozycji. Nieaktywne elementy będą uwzględniane tylko po ustawieniu filtru pozycji „Nieaktywne”.
 30. W oknie edycji strony tytułowej w danych podwykonawców dodano obsługę podziału wierszy sekwencją „\n”.

Import/eksport kosztorysów:

 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

Wydruki:

 • Na wydruku strony tytułowej rozbudowano prezentację o rejestracje zmian narzutów i stawek robocizny.
 • Dla wydruku „Zestawienie pozycji” dodano możliwość ustawienia podsumowań pozycji.
 • Dodano opcje sterujące rozwijaniem pozycji scalonych dla wydruków „Przedmiar/Obmiar” i „Kalkulacja ceny jednostkowej”.
 • Dla wydruku „Szczegółowa kalkulacja ceny jednostkowej” dodano opcję umożliwiającą ukrycie wiersza „Razem z narzutami” w podsumowaniu pozycji.
 • Na wydrukach kosztorysów w formie szczegółowej dodano komunikaty informujące o błędnie uproszczonych pozycjach.
 • W kosztorysach bez podatku VAT zmieniono opis w formie skróconej podsumowania na „Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT”.
 • Poprawiono ustawienie marginesów lustrzanych na wydrukach.
 • Ujednolicono prezentację podsumowań pozycji uproszczonych i szczegółowych z aktywną opcją „Drukuj jak uproszczoną”.

Menedżer katalogów:

 • Usprawniono wstawianie do katalogu własnego serii pozycji z kosztorysu.

Import cenników:

 • Zmodyfikowano import cennika BCR Promocji. Ceny będą importowane do kolumn cenowych z narzutami.
 • Zaktualizowano import cennika RMS wydawnictwa Bistyp. Stawki roboczogodziny były wczytywane jako materiały.

Wykonanie robót:

 • Poprawiono zapisywanie i usuwanie zestawów kolumn użytkownika.
 • Zmieniono domyślny skrót dla polecenia „Usuń” na „Ctrl+Delete”.
 • Poprawiono odświeżanie po zmianie widoku przy różnych ustawieniach prezentacji okresów rozliczeniowych.

Nowe katalogi:

 • KNR K-17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg [KOPRINET wyd.I 2004]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 9-01 do 9-05 – poprawiono opis tekstowy.
 • KNR 9-08 0104 04-05 – poprawiono zamienione średnice wiodące.
 • KNR K-30 0105 – uzupełniono tytuły pozycji.
 • KNR AT-34 – poprawiono modyfikacje.
 • KNR AL-01 do AT-05 – poprawiono opis tekstowy.
 • KNR 2-15/GEBERIT 0104, 0105 – poprawiono obmiarowe jednostki miary.
 • KNR 2-31 – zmieniono zakresy modyfikacji zgodnie z p. 3.2. C.O.
© 2015 Logo białe stopka