Szanowni Państwo,
zakończyliśmy wsparcie naszych produktów w systemach Windows XP oraz Windows Vista. Obecnie do zainstalowania naszych programów i aktualizacji wymagany jest Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10.

Instalator przeznaczony dla systemów Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10:

Lista najważniejszych zmian w programie

Program główny:

 1. Umożliwiono wstawianie pozycji informacyjnych.
 2. W oknie wyboru ceny dodano możliwość prezentacji i wyboru cen minimalnych, maksymalnych, z narzutami oraz bez narzutów.
 3. Dodano obsługę wyrażeń w polu „Cena” w oknach „Wybór nakładu/Wybór ceny nakładu”.
 4. W kolumnie „Nakłady” na karcie „KOSZTORYS” umożliwiono edycję nakładów materiałów.
 5. Dodano obsługę plików *.fmk zawierających dane formularzy kalkulacji kosztorysów z programów Norma PRO/STANDARD.
 6. Na pasku stanu dodano pole informujące o ilości zaznaczonych elementów.
 7. Wprowadzono mechanizm automatycznej wyceny po zmianie pozycji w kosztorysie.
 8. Przy zamianie pozycji w kosztorysie dodano opcję pozwalającą dołączyć poprzedni opis.
 9. Umożliwiono kopiowanie na stronę tytułową nazw kodów CPV wpisanych z klawiatury.
 10. Dodano nową opcję programu „Zapisuj bez sprawdzania zmiany w plikach *.ath; *.ath2”.
 11. Usprawniono zapisywanie plików zawierających w nazwie kropki.
 12. Poprawiono ustawianie szerokości kolumny „Podstawa” w oknie wstawiania pozycji.
 13. Zmieniono kolejność znaczników użytych w kosztorysie. Ostatnio użyte będą dostępne na początku listy.
 14. Poprawiono obsługę opcji poziomu cen w oknie „Lista cenników”.
 15. Zmieniono nr normy wykazu gruntów z podziałem na kategorie w module „Przeliczniki jednostek obmiarowych”.
 16. Skorygowano wstawianie materiałów do kosztorysów niezawierających narzutu „Koszty zakupu”.
 17. Poprawiono odświeżanie widoków po zmianie numeracji na szczegółowych zestawieniach nakładów.
 18. Zablokowano możliwość wykorzystania znaków specjalnych i w nazwach kosztorysów.
 19. W polach edycji opisów ujednolicono wstawianie podziału na wiersze.
 20. Zmieniono rozmieszczenie opcji w oknach „Usuń z kosztorysu/Usuń z klonu kosztorysu”.
 21. Na karcie „PRZEDMIAR” i „KOSZTORYS” poprawiono działanie skrótu klawiszowego „Ctrl+A” w trybie edycji komórki. Będą zaznaczane tylko dane w aktywnym polu.
 22. Zmieniono budowanie podstaw przy imporcie cennika BCR (PROMOCJA Sp. z o.o.).
 23. Poprawiono prezentację obmiarów na widoku kosztorysu. Nie były wyświetlane komentarze w przypadku pozycji zawierających jeden wiersz z wyrażeniami.
 24. W opcjach widoków zmieniono sterowanie kolorami czcionki wierszy: kosztorys, dział, pozycja i nakład. Ustawiony kolor nie będzie ulegał zmianie w zależności od aktywności danego wiersza.
 25. Na karcie „POZYCJE” dodano możliwość wyświetlenia kolumny „Mnożnik obmiaru”.
 26. W module „Wykonanie robót” i oknie głównym Normy EXPERT ujednolicono prezentację paska stanu.
 27. Dodano prezentację cen jednostkowych RMS dla pozycji z wliczoną wartością innych pozycji.
 28. Poprawiono wyświetlanie mnożnika obmiaru na widoku kosztorysu szczegółowego w pozycjach zawierających kilka wierszy obmiarowych.
 29. Zoptymalizowano wycenę pozycji na podstawie cenników CJP.
 30. Poprawiono obsługę opcji „Zeruj ceny nieznalezione” przy aktualizacji pozycji na podstawie cenników CJP.
 31. Poprawiono prezentację opisów pól w module „Wykopy” przy skalowaniu czcionki interfejsu innym niż 100%.
 32. Ujednolicono kolor prezentacji danych w elementach nieaktywnych i dodanych (w nowej wersji kosztorysu).

Import/eksport:

 • Rozbudowano import PDF o możliwość definiowania szablonów użytkownika.
 • W eksporcie do formatu wymiany MS-Project uwzględniono koszty pozycji uproszczonych.
 • Poprawiono import plików PDF z programu Rodos, w którym teksty są wyśrodkowane.

Przedmiary:

 • Dodano możliwość wprowadzania wyrażeń obmiarowych z podziałem na wiersze.
 • Poprawiono obsługę wzorów przy definiowaniu stałych kosztorysu.
 • Zablokowano możliwość użycia polecenia „Wstaw poddział” po zaznaczeniu wiersza obmiarowego.
 • Dodano obsługę wielkich liter przy definiowaniu odwołań do obmiarów.

Wydruki:

 • Dodano opcję umożliwiającą zmianę kolejności kolumn tabeli CPV na wydruku strony tytułowej.
 • Zmieniono domyślną nazwę kolumny „Nr spec. techn.” na wydruku „Przedmiar/Obmiar”.
 • Zmieniono obsługę opcji „Podpozycje kursywą”. Po jej zaznaczeniu całe pozycje kalkulacji kosztów będą drukowane kursywą.
 • Poprawiono odświeżanie podglądu w edytorze szablonów po zmianie tła wiersza podsumowania pozycji.
 • Zmieniono kolor ikony pozwalającej wczytać ustawienia fabryczne szablonu wydruku.

Menedżer baz cenowych:

 • Zablokowano edycję cenników znanych wydawców. Modyfikacje będą możliwe po wykonaniu kopii cenników.
 • Poprawiono import cenników własnych CJP.
 • Usprawniono tworzenie kopii cenników znanych wydawców.
 • Poprawiono wyświetlanie zawartości cennika przypisanego do kosztorysu. Będzie prezentowany wybrany poziom cenowy a nie najnowszy.
 • Usprawniono import wskaźników narzutów z cennika RMS Sekocenbud.
 • Zmodyfikowano import z pliku w formacie MDB bazy cenowej RMS „Sekocenbud” –  ceny bez narzutów i z narzutami będą importowane do oddzielnych cenników.
 • Usprawniono import cenników własnych RMS. Będą pomijane rekordy bez przypisanej ceny.

Przeglądarka BIM:

 • Dodano opcje sterujące wyświetlaniem przekrojów projektu.
 • Do podręcznego menu obiektu na widoku 3D dodano opcję umożliwiającą definiowanie notatek.

Koszty cyklu życia:

 • Rozbudowano możliwości wyświetlania kolumn na widokach LCC.
 • Na karcie „UTRZYMANIE” zmieniono domyślny stan przycisku „Pokazuj tylko nieprzypisane” na włączony.

Nowe katalogi:

 • KNR 9-32 Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne – system Remmers [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2016]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-02 – poprawiono indeks desek obrzynanych nasyconych.
 • KNR K-06 0202 – poprawiono normy R.
 • KNR 2-17 0111 – poprawiono tytuł tablicy (udział kształtek).
 • KNR-W 2-02 1804-13 – poprawiono j.m. drutu kolczastego (błąd w druku).
 • KNR 2-17 0142 – uzupełniono tytuł tablicy.
 • KNR INST 0305 – poprawiono j.m. w pozycjach 02-08.
 • KNP 02 0205 – poprawiono normy – zawyżone 100x w druku.
 • KNR-W 4-01 0212 – poprawiono sprzęt.

 

© 2015 Logo białe stopka