Sale!

INTERCENBUD RMS+CJP

INTERCENBUD RMS ceny producentów+ceny średnie w kraju oraz ceny jednostkowe robót (pond 60 wycenionych wg KNR robót).
Skorzystaj z realnych cen w Intercenbud ! W tej cenie cennik nakładów (RMS), wskaźniki narzutów oraz ceny jednostkowe wybranych robót ! Prosty import z DVD lub pobieranie online

Aktualnie w sprzedaży  4kw 2020

Wyczyść

Opis produktu

INTERCENBUD, czyli Ogólnopolska Baza Cen w Budownictwie jest największą tego typu bazą dostępną w sieci Internet pod adresem www.intercenbud.pl i w wersji na CD aktualizowanej co kwartał.

INTERCENBUD –ceny średnie oraz ceny producentów oraz ceny jednostkowe robót wg KNR-AT i innych , baza cen nakładów (RMS), narzutów  oraz cen jednostkowych robót w budownictwie. Aktualizowana co kwartał, importowana do programów kosztorysowych. Wraz z katalogami nakładów rzeczowych (KNR i inne) stanowi bazę do sporządzania kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych w programach NORMA oraz innych.

Dodatkowe informacje

Rodzaj Licencji

INTERCENBUD 5 kwartałów w cenie 4 +EBzG, INTERCENBUD RMS+CJP abonament roczny dla użytkownika innej bazy cen, INTERCENBUD RMS+CJP abonament roczny przy zakupie BZG, INTERCENBUD RMS+CJP- 4kw 2020