Sale!

INTERCENBUD RMS+CJP

INTERCENBUD RMS ceny producentów + ceny średnie w kraju oraz ceny jednostkowe robót (pond 60 wycenionych wg KNR robót).
Skorzystaj z realnych cen w Intercenbud ! W tej cenie cennik nakładów (RMS), wskaźniki narzutów oraz ceny jednostkowe wybranych robót ! Prosty import pobieranie online lub import poprzez login w programie NORMA.

Aktualnie w sprzedaży  3kw 2023

Wyczyść

Opis produktu

INTERCENBUD, czyli Ogólnopolska Baza Cen w Budownictwie jest największą tego typu bazą dostępną online, aktualizowana co kwartał.

INTERCENBUD –ceny średnie oraz ceny producentów oraz ceny jednostkowe robót wg KNR-AT i innych , baza cen nakładów (RMS), narzutów  oraz cen jednostkowych robót w budownictwie. Aktualizowana co kwartał, importowana do programów kosztorysowych. Wraz z katalogami nakładów rzeczowych (KNR i inne) stanowi bazę do sporządzania kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych w programach NORMA oraz innych.

Dodatkowe informacje

Rodzaj Licencji

INTERCENBUD RMS+CJP dostęp roczny, INTERCENBUD RMS+CJP dostęp roczny cena PROMO dla BzG, INTERCENBUD RMS+CJP- dostęp kwartał