ATHProject

ATHProject

ATHProject to moduł rozszerzający funkcjonalność MS Project o możliwość wczytywania kosztorysów stworzonych w programie Norma.

Opis produktu

Opracowany przez Athenasoft system do zarządzania firmą budowlaną zakłada ścisłe współdziałanie ze sobą trzech komponentów: programu do kosztorysowania Norma Pro, programu do planowania i harmonogramowania MS Project i systemu do zarządzania Athenasoft Capital.

Aby układ ten mógł działać w założony sposób, czyli taki, w którym informacje o nakładach RMS i środkach finansowych wędrują w nim w sposób elektroniczny, konieczny jest dodatkowy element do MS Project, który taką komunikację umożliwia.
Ponieważ wersja instalacyjna Microsoft Project nie udostępnia funkcji importu kosztorysów i eksportu danych do systemu Capital, opracowaliśmy program – nakładkę, która funkcje te wprowadza. Program ten nazywa się ATHProject.

ATHProject rozszerza MS Project o możliwość importu kosztorysów zapisanych w formacie ATH2 (*.xml) oraz zapisu harmonogramu w tym formacie i eksportu do systemu Capital:

  • Pozycjami – wówczas pojedyncze pozycje kosztorysowe stają się zadaniami w harmonogramie, zawierającymi oczywiście odpowiednie informacje o nakładach.
  • Działami – przy takim imporcie każdy dział w kosztorysie utworzy zadanie w harmonogramie. Zadanie takie będzie zawierało wszystkie informacje o nakładach i kosztach z pozycji kosztorysowych, które tworzyły dział w kosztorysie. Struktura zadań będzie odwzorowaniem struktury działów w kosztorysie.
  • Klucz planu działów – jeżeli struktura kosztorysu jest bardzo rozbudowana, jest w nim bardzo dużo elementów i działów, to wówczas przy pomocy dostępnego w NORMA PRO mechanizmu, można działom nadać identyfikatory – klucze, według których będą utworzone zadania w harmonogramie.
  • Klucz wykonawczy i lokalizacyjny – opcja ta umożliwia automatyczne tworzenie zadań z pozycji kosztorysowych niezależnie od samej struktury kosztorysu. Zadania w harmonogramie zostaną utworzone według kluczy wykonawczych i kodów lokalizacji podanych w książce obmiarów programu NORMA.

Opracowany na podstawie kosztorysu harmonogram będzie nieocenionym źródłem informacji o zapotrzebowaniu na środki produkcji i środki finansowe.

Dzięki funkcjom ATHProject można będzie przesłać do systemu Capital, np.: zapotrzebowania na materiały na określone zadanie. Zapotrzebowanie takie następnie szybko można przekształcić na zapytania ofertowe, zamówienia dokumenty zakupu i dokumenty magazynowe. Ponadto na podstawie danych z harmonogramu można utworzyć plan budowy, który będzie podstawą do dalszych rozliczeń przedsięwzięcia

Program wyposażony jest w system pomocy wywoływany poprzez odpowiednią ikonę z paska narzędziowego ATH.

Wymagania systemowe
Rozdzielczość: 1280×1024;
system operacyjny: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3
port USB: program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym USB Cipher
Pobierz wersję demonstracyjną (pobierz)