Porównanie programów NORMA Expert  Pro Standard 2
Wbudowany moduł obliczania parametrów wykopów  √  √
Rozliczanie utylizacji odpadów  √  √
Możliwość generowania graficznej prezentacji wyników kalkulacji w postaci wykresów  √  √
System podpowiedzi IntelliSense przy wstawianiu danych do kosztorysu/przedmiaru  √  √
Tworzenie w bazie KNR własnych zestawów( ulubionych) nie tylko KNR … ale ich fragmentów np. rozdziałów , tablic np. zestaw „docieplenia, tynkowanie” instalacje c.o. etc.  √  √
Dolny panel umożliwiający prace nad przedmiarami będąc w widoku kosztorys.  √  √
Rozbudowany moduł do tworzenia własnych obliczeń pomocniczych, wzorów i wprowadzania wymiarów stałych  √  √  √
Import wydruków PDF (edytowalnych) np. książek przedmiarów, kosztorysów nakładczych, ofertowych.  √ dopłata
Import SKAN w PDF np. książek przedmiarów, kosztorysów nakładczych, formularzy ofertowych  √  dopłata
 √
Bezpośredni export (drukowanie) danych do formatu Excela, Worda, PDF  √
Możliwość rozliczania kilku stawek podatku VAT w jednym kosztorysie.
Wyszukiwanie błędnych wyrażeń. Prezentacja „na czerwono” braków np 10. . niewycenionych nakładów  √
Podział bazy katalogowej na branże. Usprawnienia w wyszukaniu w 11. bazie katalogów np. po opisach. Filtrowanie wyniku po frazach  √
Inteligentne wyszukiwanie w bazie katalogowej po słowach połączone z dodatkowymi filtrami – bardzo porządane przez początkujących kosztorysantów.  √
Nowe narzędzia na jakich powstały te wersje pozwalają na sumowanie dowolnych wyników, wyfiltrowanych, zaznaczonych danych np. wybranych pozycji czy zaznaczonych materiałów.  √
Zmiana parametrów wydruku bezpośrednio na podglądzie. Drzewo nawigacji po wydrukach. Szukanie słów kluczowych na wydrukach.  √
FILTRY i CECHY– bardzo przydatne do grupowania kosztów i szybkiego wyfiltrowania, pomocne przy porządkowaniu danych po importach z PDF , CSV full + tworzenie własnych full tylko podstawowe
Aktywny / Nieaktywny : szybkie wyłączanie fragmentów kosztów z możliwością wydruku działów/pozycji/ nakładów tylko aktywnych ( wybranych danych).  √
Rozliczanie jedną pozycją kosztorysową transportu na odległość większą niż 1 km.  √
Rozliczanie dodatków za pogrubienie np. nawierzchni etc. (jedną pozycją kosztorysową).
Tworzenie kosztorysów zawierających warianty (alternatywne rozwiązania) na poziomie działów, pozycji elementów RMS  √
Automatyczna korekta błędów oraz rejestracja poprawek – program wyróżniania kolorem i skreśleniami stan przed i po korekcie. WAŻNE Dla sprawdzających, porównujących kosztorysy !  √
Biblioteka funkcji: figury geometryczne, bryły, f. matematyczne stosowne w obliczeniach przedmiarów. Wstawianie rysunków do książki obmiarów  √
Tworzenie kosztorysów różnicowych, wariantowych, złożonych, zgodnych z wymaganiami FIDIC  √
Rejestracja postępu zaawansowania robót: (%, ilościowa, wartościowa). Raporty ilościowe i wartościowe w okresach rozrachunkowych.  √
Nanoszenie cech- katgori np na wybrane pozycji np. cecha „podwykonawca”, „stolarka”, „sprawdzone”  √
Dowolne sposoby liczenie narzutów (w STD tylko „dla całego kosztorysu + „oferta”)  √
Kosztorysy inwestorskie, 25. ofertowe, powykonawcze. Pełna baza katalogów (ok. 300) typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych.  √
Modyfikacja pozycji w zakresie zmiany współczynników norm na podstawie warunków odbierających od przeciętnych 26. (na podstawie zapisów w katalogach)  √  √
Tworzenie katalogów własnych od podstaw, a także poprzez kopiowanie i modyfikowanie istniejących katalogów.  √  √
Drzewo ułatwiające nawigację w kosztorysie np. łapanie, przesuwanie pozycji, działów w również między dwoma plikami – kosztorysami.  √
Szukanie pozycji w bazie katalogowej po frazach z opisów robót oraz po nakładach.  √  √
Wygodny i przejrzysty układ bazy katalogów z możliwością ich grupowania, tworzenia list ulubionych i prezentacji w postaci drzewa.  √
Możliwość samodzielnego importu do programu wszystkich dostępnych na rynku baz cenników RMS oraz cenników zagregowanych.  √
Import plików kosztorysów z innych programów kosztorysowych. Import danych z .csv.  √
Export danych do .xls, .txt., .xml do programów do planowania.
Zapis kosztorysu do uniwersalnego formatu .ath ( wymiana danych między wersjami, między EXPERT, PRO, STD 2 oraz innymi programami).
 √
Sprawdzanie kosztorysu błędów tj: niezgodność no 34. rm, brak ceny, brak obmiaru.  √  √
Drukowanie do .pdf oraz .html. Przeglądanie w interface Normy dzięki bezpłatnej „Przeglądarce kosztorysów”.  √
Interpolacja i ekstrapolacja pozycji.  √  √
Możliwość zmiany wszystkich danych w kosztorysie w dowolnym momencie tworzenia  √
Możliwość tworzenia pozycji scalonych oraz wstawiania ich do bazy cen robót.  √  √
Mechanizm wyliczania czasu pracy rusztowań.  √  √  √
System ochrony danych. Hasła do druku, zapisu i otwarcia oraz możliwość zablokowania hasłem do edycji wybranych obszarów np. edycji obmiaru i pozycji.
Swoboda w przekształcaniu kosztorysu inwestorskiego (Zam. Publiczne) w ofertowy, czy też tworzenie na bazie kosztorysu pliku tylko z przedmiarami.  √
Możliwość tworzenia pozycji dla wyliczania kosztów transportu materiałów lub sprzętu uwzględnieniem montażu/demontażu, załadunek.  √  √
Przeliczanie wartości z PLN na inne waluty (Euro). Tabela kursów walut.  √  √
Dopasowanie cen nakładów do wartości kosztorysu.  √  √