Aktualizacja kluczy KMM

 • NIE ZGUB ZDRAPKI
  Do pakietów startowych Buduj z Głową dołączona jest tzw. zdrapka (z numerem pakietu i pinem), która umożliwia przeprowadzenie aktualizacji klucza KMM. Zgubienie jej wiąże się z koniecznością wykupienia nowego abonamentu Buduj z Głową!

 • Aktualizacji klucza KMM nie trzeba przeprowadzać za każdym razem, po otrzymaniu nowej płyty Buduj z Głową. O konieczności aktualizacji kluczy informujemy Państwa, zazwyczaj w piśmie przewodnim dołączanym do płyty, w artykule wstępnym oraz na stronach poświęconych aktualizacjom poszczególnych programów (stosowny komunikat wyświetlają również wszystkie nasze programy).
  Prosimy również pamiętać, że nawet jeśli pojawi się konieczność zaktualizowania klucza, to nie trzeba tego robić natychmiast. Programy z niezaktualizowanym kluczem powinny działać przez 60 dni, liczonych od pierwszego uruchomienia nowej wersji programu.
   
 • Jeśli do komputera podłączonych jest kilka kluczy, to należy je odłączyć i pozostawić jedynie ten, który ma zostać zaktualizowany. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia kluczy!
 • Tworzenie plików (KMR) z danymi klucza możemy przeprowadzić na każdym komputerze, do którego podłączony jest klucz ochrony programu. Możemy to również zrobić na jednym komputerze, po zebraniu kluczy ze wszystkich komputerów. W tym przypadku należy jednak pamiętać, żeby w chwili generowania pliku z danymi, do komputera podłączony był wyłącznie jeden klucz. Po stworzeniu pliku z danymi dla jednego klucza, odłączamy go od komputera, podłączamy następny i ponownie wykonujemy opisaną tu procedurę zbierania danych o kluczu.
 • Po dokonaniu aktualizacji klucza będą mogły z nim współpracować zarówno nowe jak i wcześniejsze wersje programów NORMA.

 

Procedura aktualizacji kluczy KMM

 

1. Tworzymy plik  z danymi o kluczu KMM

 

Proces zbierania danych o kluczu KMM przeprowadzimy za pomocą programu UserRus. Można go uruchomić klikając na skrócie: „Aktualizator kluczy (UserRus.exe)„. Po uruchomieniu programu pojawi się takie oto okno:

 

Rys. 1. Początkowy ekran programu służącego do aktualizacji kluczy KMM. Tu wybieramy pierwszą opcję „Generacja danych o kluczu”.

 

Opcje w tym oknie powinny być ustawione jak na rysunku powyżej. Klikamy na przycisku „Dalej” i przechodzimy do kolejnego okna, w którym wpiszemy najważniejsze dane potrzebne przy aktualizacji, tj. numer seryjny, numer pakietu, pin oraz NIP (osoby fizyczne powinny wybrać opcję „Osoba fizyczna” w polu „Rodzaj klienta„):

 

Rys. 2. W tym oknie wprowadzamy informacje o sobie oraz dane, które można znaleźć na zdrapce dołączanej do „Buduj z Głową” (zwykle jest to pierwsze wydanie w roku).

Uwaga! Prosimy zachować szczególną uwagę przy wprowadzaniu danych w tym oknie. Błędne dane nie pozwolą zaktualizować klucza.

 

NIP to oczywiście numer identyfikacyjny podatnika. Prosimy o jego podanie wyłącznie ze względów praktycznych. W razie kontaktu z serwisem, nasz pracownik będzie mógł sprawnie odszukać odpowiednie dane i udzielić Państwu szybkiej pomocy.

 

Numer seryjny nadrukowany jest wraz z hasłem na „Warunkach Użytkowania Programu” lub na „Karcie Rejestracyjnej” dołączonej do  zakupionego pakietu programu.

 

UWAGA! Wpisujemy wyłącznie same cyfry do myślnika! Na przykład, jeśli nasz numer i hasło mają postać: 2000-wQ1yUk9, w polu „Nr Seryjny” wpisujemy tylko „2000”.

 

Numer pakietu i pin znajdziecie Państwo na specjalnym kartoniku (zdrapce) dołączonym do produktu. Numer pakietu to siedmiocyfrowa liczba poprzedzona literą „N”, np. N0002321.
Pin jest liczbą pięciocyfrową, schowaną pod warstwą specjalnej farby, którą musicie Państwo delikatnie zdrapać. Przykładowa karta – zdrapka przedstawiona jest na rysunku poniżej:

 

Rys. 3. Tak wygląda zdrapka dołączona do „Buduj z Głową”. Pin jest chroniony warstwą farby, którą należy zdrapać.

 

Po wpisaniu danych ze zdrapki klikamy przycisk „Dalej” i przechodzimy do okna, w którym podamy dodatkowe dane, ułatwiające późniejszą aktualizację kluczy w firmie:

 

Rys. 4. Dane wpisane w tym oknie ułatwią identyfikację komputera z kluczem, który aktualizujemy (zwłaszcza jeśli przeprowadzamy aktualizację kilku kluczy podłączonych do różnych komputerów).

W polu „Nazwa programu” może być wpisana nazwa jednego lub więcej programów. Na rysunku widać, że użytkownik (Ela Oczko) używa programu „Norma PRO”. Bywają jednak sytuacje, kiedy na jednym komputerze mamy kilka programów „pracujących” na jednym kluczu. W takim przypadku w tym polu wypisujemy ich nazwy, np.: „Norma PRO i Norma STANDARD” lub „Norma PRO i Norma EXPERT”.

 

Pole „Lokalizacja” jest szczególnie ważne, kiedy dokonujemy aktualizacji kilku kluczy. W takim przypadku dla każdego z nich musimy wygenerować (w sposób opisany w tym paragrafie) plik z danymi, na podstawie których serwis stworzy kody aktualizujące. Jeśli w polu „Lokalizacja” nie wpiszemy nic, to w otrzymanym z serwisu pliku z kodami, znajdziemy jedynie szereg cyfr i nie będziemy w stanie stwierdzić, dla którego klucza jest on przeznaczony. A warto wiedzieć, że użycie kodów wygenerowanych dla jednego klucza, nie pozwoli zaktualizować żadnego innego. W polu „Lokalizacja” wpisujemy nazwę komputera lub imię osoby, która na nim pracuje (tak jak to zrobiono w tym przykładzie).

 

Po wpisaniu wszystkich danych zapisujemy je na dysku naszego komputera w następujący sposób:

 1. W oknie z Rys. 4 klikamy przycisk „Zapisz„,
 2. Pojawi się okienko o nazwie „Zapisywanie jako„, w którym musimy wpisać nazwę pliku, najlepiej opisową (ułatwi nam potem identyfikację pliku). W tym przykładzie nasze dane zostaną zapisane w pliku „KMM-Norma PRO – Ela.KMR„,

 

Rys. 5. Zapisujemy zgromadzone dane do pliku. Nazwa widoczna na rysunku to tylko przykład.

2. Wysyłanie danych o kluczu

 

Jeśli zapisaliśmy dane w pliku, możemy przejść do sposobu ich wysyłki do firmy Athenasoft. Tu możliwe są następujące warianty:

 1. wysyłka pocztą elektroniczną (mail’em),
 2. wysyłka faksem pod numer: (22) 614-34-69,
 3. wysyłka listem pod adres: Athenasoft Sp. z o.o., ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa (z dopiskiem „Aktualizacja klucza”).

 

2.1. Poczta elektroniczna (mail)

 

Polecamy pierwszy ze sposobów przekazania nam danych. Ten sposób gwarantuje najszybszą aktualizację klucza/y. Oto jak należy przesłać dane mail’em:

 1. W oknie z Rys. 4 klikamy przycisk „Wyślij„.
 2. Zostanie automatycznie wywołany program pocztowy, a dokładniej okienko z nową wiadomością (rysunek poniżej). Do wiadomości dołączony będzie plik, który przed chwilą utworzyliśmy.
  UWAGA! Nie wolno modyfikować adresu do wysyłki. Aktualizacja kluczy odbywa się automatycznie i wszystkie maile wysyłane na inny adres zostaną zignorowane.

Rys. 6. Okno programu pocztowego z załącznikiem. Adres do wysyłki oraz temat są tworzone automatycznie przez „aktualizator klucza”.

 1. Klikamy na przycisku „Wyślij” i czekamy na odpowiedź z plikiem, który wykorzystamy do aktualizacji klucza (opis poniżej).

 

2.2. Faks

 

Jeśli nie mamy dostępu do poczty elektronicznej pozostaje nam nieco wolniejsze rozwiązanie, czyli faks. W tym przypadku:

 1. Musimy wydrukować zawartość pliku, który niedawno zapisaliśmy na dysku (nasz przykładowy plik ma nazwę „KMM-Norma PRO – Ela.KMR” i znajduje się w folderze „Moje dokumenty” (zobacz Rys. 5.).
 2. Uruchamiamy program „WordPad” (można oczywiście użyć innego edytora tekstów). Skrót do tego programu znajduje się w menu „Start / Programy / Akcesoria„.
 3. Z menu „Plik” wybieramy opcję „Otwórz„.
 4. W polu „Pliki typu:” (na dole okna) wybieramy opcję „Wszystkie dokumenty (*.*)„.
 5. Na liście plików wskazujemy myszką plik z danymi klucza (w naszym przykładzie był to „KMM-Norma PRO – Ela.KMR”) i klikamy na przycisku „Otwórz„.

Rys. 7. Przykładowy plik z informacjami o kluczu.

 1. Proponujemy powiększenie i pogrubienie czcionki całego dokumentu. Dokumenty przesyłane faksem nie są najlepszej jakości. Większa czcionka daje pewność, że informacje będą czytelne. Oto jak możemy zwiększyć rozmiar czcionki:
  a) zaznaczamy cały tekst – z menu „Edycja” wybieramy opcję „Zaznacz wszystko„,
  b) z menu „Format” wybieramy opcję „Czcionka„,
  c) w okienku „Styl czcionki” wybieramy „Pogrubienie„, a w okienku „Rozmiar” ustawiamy wielkość czcionki na „16„.

  UWAGA! Prosimy nie modyfikować treści dokumentu, zwłaszcza sekwencji z kodem cyfrowym.

 2. Tak przygotowany dokument możemy już wydrukować (‚Plik / Drukuj„), w części niezadrukowanej dopisujemy ręcznie nazwisko osoby, z którą serwis może się skontaktować w razie problemów oraz numer faksu, pod którym oczekujemy na odpowiedź.
 3. Wydruk należy przesłać faksem pod numer: (22) 614-34-69.

 

2.3. List

 

Ostatni sposób przesłania danych o kluczu do naszej firmy to list. Dokument należy przygotować tak samo jak w przypadku wysyłki faksem, z tym że należy podać dokładny adres, pod który serwis prześle dane niezbędne do aktualizacji klucza.
Uwaga! Lepszym rozwiązaniem jest zapisanie pliku „KMR” na płycie CD i dołączenie jej do przesyłki.

 

 

3. Aktualizacja danych w kluczu KMM

 

3.1. Mail

 

Jeśli dane o kluczu wysłaliśmy do serwisu za pomocą poczty elektronicznej, to wkrótce potem powinniśmy otrzymać mail’a z odpowiedzią, do której dołączony będzie plik o identycznej nazwie jak ten, który wysłaliśmy, ale o zmienionym rozszerzeniu. Nasz przykładowy plik będzie się więc teraz nazywał „KMM-Norma PRO – Ela.KMU” – rozszerzenie zostało zmienione na „KMU„.

Co zrobić po przyjściu mail’a?

 1. Zapisać załącznik (plik „KMU„) na dysku, najlepiej w folderze „Moje dokumenty„. W programie pocztowym „Outlook” można to zrobić za pomocą opcji „Zapisz załączniki…” z menu „Plik„. Po wybraniu opcji pojawi się okienko podobne do tego poniżej:

Rys. 8. Zapisywanie załącznika w programie „Outlook”.

Outlook domyślnie zakłada, że chcemy załączniki zapisywać w folderze „Moje dokumenty„, więc oprócz kliknięcia przycisku „Zapisz” nie trzeba w tym oknie nic więcej robić.

 1. Po zapisaniu załącznika należy ponownie uruchomić program „UserRus” (skrót w menu powyżej) i w pierwszym oknie, które się pojawi, zaznaczyć opcję „Aktualizacja klucza” (rysunek poniżej) i klikamy na przycisku „Dalej„:

Rys. 9. Aktualizujemy klucz. Tym razem musimy włączyć opcję „Aktualizacja klucza”.

 1. W drugim oknie należy kliknąć na przycisku „Wczytaj„. Pojawi się okno, w którym należy wskazać myszką plik przesłany Państwu przez nasz serwis i kliknąć przycisk „Otwórz„:

Rys. 10. Otwieramy plik z danymi do aktualizacji klucza.

 1. Po wczytaniu pliku, okno programu powinno wyglądać podobnie do przedstawionego poniżej:

Rys. 11. Okno programu po wczytaniu pliku z danymi do aktualizacji klucza.

 1. Po kliknięciu na przycisku „Dalej” klucz zostanie zaktualizowany. Jeśli aktualizacja przebiegła poprawnie, to w ostatnim oknie pojawi się taki oto komunikat:

Rys. 12. Podsumowanie procesu aktualizacji.

 1. Pozostaje jeszcze zamknąć program aktualizujący przyciskiem „Zakończ” i przystąpić do pracy w programie.

 

3.2. Faks lub list

 

Jeśli odpowiedź otrzymaliśmy faksem lub listownie, to dane wydrukowane na papierze trzeba będzie wprowadzić samodzielnie w programie aktualizującym klucz. Robimy to w następujący sposób:

 1. Uruchamiamy program „UserRus” i w pierwszym oknie, które się pojawi, zaznaczamy opcję „Aktualizacja klucza” (patrz Rys. 9). Klikamy myszką na przycisku „Dalej„.
 2. W następnym oknie wpisujemy otrzymany ciąg cyfr (kod aktualizujący), a po ich wpisaniu klikamy przycisk „Dalej„.

Rys. 13. W tym oknie wpisujemy kod przysłany przez serwis.

 1. Jeśli nie popełniliśmy błędu, to klucz zostanie zaktualizowany i wyświetlone zostanie identyczne okno jak na Rys. 12.