Szanowni Państwo,
zakończyliśmy wsparcie naszych produktów w systemach Windows XP oraz Windows Vista. Obecnie do zainstalowania naszych programów i aktualizacji wymagany jest Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10.

Instalator przeznaczony dla systemów Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10:

Lista zmian w programie

Program główny:

 1. Podczas konwersji przedmiaru do kosztorysu dodano możliwość udzielenia zbiorczej odpowiedzi na pytanie o ew. zmianę jednostki miary dla wszystkich, wymagających tej operacji, nakładów przywracanych z bazy KNR.
 2. Nowa opcja prezentacji widoku umożliwiająca wyświetlanie kursywą wierszy obmiarowych typu „komentarz”.
 3. Dodano możliwość oznaczenia wybraną kategorią pozycji z błędami wykrytymi podczas wykonywania operacji sprawdzania kosztorysu.
 4. Usunięto wymagalność podania danych adresowych w formularzu zgłoszenia do serwisu. Dodatkowo „Nr faksu” zastąpiono polem „Nr telefonu”.
 5. Poprawiono prezentację zmian na widokach TES i TWES w przypadku usunięcia narzutu VAT.
 6. Rozbudowano zawartość i zmieniono generowanie domyślnej nazwy pliku z wyeksportowanymi zadaniami kosztorysu.

Wydruki:

 • Wdrożono obsługę nowej opcji widoku kosztorysu pokazywania wierszy komentarzy w obmiarach kursywą.
 • Poprawiono prezentację zmian na wydrukach TES i TWES w przypadku usunięcia narzutu VAT.

Obsługa baz cenowych:

 • Poziom cen i nazwa cennika wynikowego przy imporcie cen ICB online będą generowane na podstawie rzeczywistej informacji z serwisu ICB. Dla cen średnich poziom cen ustalany jest kwartalnie. Dla cen dostawców jako data ostatniej modyfikacji w bazie.

Importy/eksporty:

 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
 • Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

 • KNR AT-48 System ociepleń KRAUTOL Krautherm [ATHENASOFT wyd. I 2019]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 0-25 – poprawiono oznaczenia grup farb i ograniczenia podawanych wartości.
 • KNR 0-35 0124-07,08 – poprawiono opisy pozycji.
 • KNR AT-11 0108-07 – poprawiono kategorie gruntu.
 • KNR BC-02 0108 – poprawiono opisy pozycji.
 • KNR BC-02 0408 – poprawiono normy oraz materiały i sprzęt.
 • KNR 0-20 – uzupełniono modyfikacje grubości i wysokości.
 • KNR 9-24 0201-0207 – poprawiono opisy pozycji.

 

 

 

 

© 2015 Logo białe stopka