Szanowni Państwo,
zakończyliśmy wsparcie naszych produktów w systemach Windows XP oraz Windows Vista. Obecnie do zainstalowania naszych programów i aktualizacji wymagany jest Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10.

Instalator przeznaczony dla systemów Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10:

Lista zmian w programie

Program główny:

 1. Dane eksportowanych zadań, przypisanych do działów i pozycji, rozszerzono o opis.
 2. Dodano zabezpieczenie przed niepożądanymi znakami sterującymi wyświetleniem, mogącymi spowodować zawieszenie programu, jakie sporadycznie pojawiają się w importowanych plikach kosztorysu w formatach PDF.
 3. Do danych rejestracji zmian zapisywanych w plikach kosztorysu dodano informację o ilościach materiałów inwestora.
 4. Dodano prezentację zmian materiałów inwestora na widoku kosztorysu w usuniętych pozycjach.
 5. Kody jednostek miar nakładów można również dodawać do indeksów ETO w klasyfikacji własnej.
 6. Na widoku kosztorysu zmieniono prezentację rozliczanych pozycji. Do cen jednostkowych RMS doliczane będą odpowiednie udziały z pozycji rozliczanej.
 7. Zmieniono tytuł okna dialogowego pojawiającego się po wywołaniu operacji „Klonuj…” z „Usuń z kosztorysu” na „Usuń z klonu kosztorysu”.

Wydruki:

 • Dodano opcję sterującą kolejnością kolumn tabeli CPV na wydruku strony tytułowej.

Obsługa baz cenowych:

 • Plik źródłowy bazy cenowej RMS MAX w formacie MBD („Sekocenbud”) zawiera ceny bez i z narzutami. Przy imporcie poprzez wskazanie pliku ceny bez narzutów i z narzutami będą importowane do osobnych cenników.

Importy/eksporty:

 • Rozbudowano import PDF o możliwość definiowania szablonów użytkownika.
 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.
 • Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

Nowe katalogi:

 • KNR 9-32 Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne – system Remmers [ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2016]

Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-02 – poprawiono indeks desek obrzynanych nasyconych.
 • KNR K-06 0202 – poprawiono normy R.
 • KNR 2-17 0111 – poprawiono tytuł tablicy (udział kształtek).
 • KNR-W 2-02 1804-13 – poprawiono j.m. drutu kolczastego (błąd w druku).
 • KNR 2-17 0142 – uzupełniono tytuł tablicy.
 • KNR INST 0305 – poprawiono j.m. w pozycjach 02-08.
 • KNP 02 0205 – poprawiono normy – zawyżone 100x w druku.
 • KNR-W 4-01 0212 – poprawiono sprzęt.

 

 

© 2015 Logo białe stopka