Podczas szkolenia robimy ćwiczenia sprawdzające nabywane umiejętności. Pod koniec szkolenia przeznaczmy odbywa się egzamin wewnętrzny. Nie jest naszym celem stresowanie uczestnika lecz indywidualne ocena co przekazani e dalszych zaleceń do samodzielnej pracy w celu utrwalenia lub/oraz dalszego doskonalenia się absolwenta.
Jako autoryzowany partner producenta oprogramowania NORMA przeprowadzamy też po szkoleniu egzamin ATH dający dodatkowy certyfikat wydany przez producenta. Jest to opcja dodatkowo płatna. Egzamin odbywa się trybie online (test).