KNR nr AT-44 Stropy w technologii KONBET

Katalog zawiera nakłady rzeczowe na montaż stropów gęstożebrowych o rozpiętości do 9,3 m, stropów z płyt kanałowych o rozpiętości do 15,0 m oraz stropów z płyt panelowych SMART i stropów FILIGRAN. Uzupełnieniem systemu są prefabrykowane nadproża oraz kształtki wieńcowe.

Opis produktu

KNR nr AT-44 Stropy w technologii KONBET

Część ogólna
Założenia szczegółowe

Rozdział 01

Stropy gęstożebrowe TERIVA KONBET FAMILY

Tablica 0101 Stropy TERIVA 24/60 LIGHT – transport materiałów wyciągiem
Tablica 0102 Stropy TERIVA 24/60 LIGHT – transport materiałów żurawiem
Tablica 0103 Stropy TERIVA 24/60 PLUS – transport materiałów wyciągiem
Tablica 0104 Stropy TERIVA 24/60 PLUS – transport materiałów żurawiem
Tablica 0105 Stropy TERIVA 24/60 BASE – transport materiałów wyciągiem
Tablica 0106 Stropy TERIVA 24/60 BASE – transport materiałów żurawiem
Tablica 0107 Stropy TERIVA 28/60 PLUS – transport materiałów wyciągiem
Tablica 0108 Stropy TERIVA 28/60 PLUS – transport materiałów żurawiem
Tablica 0109 Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM – trans¬port materiałów wyciągiem
Tablica 0110 Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM – trans¬port materiałów żurawiem
Tablica 0111 Stropy TERIVA 34/60 HIGH – transport materiałów wyciągiem
Tablica 0112 Stropy TERIVA 34/60 HIGH – transport materiałów żurawiem
Tablica 0113 Stropy TERIVA 34/45 STRONG – transport materiałów wyciągiem
Tablica 0114 Stropy TERIVA 34/45 STRONG – transport materiałów żurawiem
Tablica 0115 Stropy TERIVA 34/45 LONG o rozpiętości 7,70 ÷ 9,30 m
Tablica 0116 Stropy TERIVA – roboty uzupełniające

Rozdział 02

Stropy z elementów wielkowymiarowych KONBET

Tablica 0201 Stropy z płyt kanałowych typu „S” KONBET
Tablica 0202 Stropy z płyt STRUNOBETONOWYCH KONBET SPK
Tablica 0203 Stropy z płyt panelowych SMART KONBET
Tablica 0204 Stropy FILIGRAN KONBET
Rozdział 03 Nadproża i wieńce
Tablica 0301 Nadproża KONBET
Tablica 0302 Wieńce z wykorzystaniem pustaków szalun¬kowych KONBET

www.konbet.com.pl
www.estropy.net