KNR nr AT-41 Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMANN

Zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonanie posadzek przemysłowych, w tym dla obciążeń lekkich, obciążeń średnich, obciążeń dużych oraz superpłaskich, (np. w magazynach wysokiego składowania) i dekoracyjnych (barwnych). Uwzględniono też podkłady pod nawierzchnie żywiczne, posypki utwardzające na świeżo wykonanych posadzkach betonowych oraz impregnację posadzek.

Opis produktu

KNR nr AT-41 Posadzki przemysłowe z cementowych zapraw samopoziomujących Weber DEITERMANN

Spis treści:

Część ogólna
Założenia ogólne

Rozdział 01

Posadzki dla obciążeń lekkich

Tablica 0101 Posadzka jednowarstwowa dla intensywnego ruchu pieszego

Rozdział 02

Posadzki dla obciążeń średnich

Tablica 0201 Posadzka jednowarstwowa
Tablica 0202 Posadzka dwuwarstwowa
Tablica 0203 Posadzka grubowarstwowa

Rozdział 03

Posadzki dla obciążeń dużych

Tablica 0301 Posadzka jednowarstwowa
Tablica 0302 Posadzka dwuwarstwowa
Tablica 0303 Posadzka grubowarstwowa

Rozdział 04

Posadzki specjalne

Tablica 0401 Superpłaskie dwuwarstwowe posadzki w magazynach wysokiego składowania
Tablica 0402 Dekoracyjne posadzki jednowarstwowe
Tablica 0403 Dekoracyjne posadzki dwuwarstwowe
Tablica 0404 Posadzki przemysłowe z korundowych posypek utwardzających
Rozdział 05 Roboty dodatkowe
Tablica 0501 Podkłady pod nawierzchnie żywiczne
Tablica 0502 Impregnacja posadzek