KNR nr AT-34 Roboty murowe w technologii MUROTHERM

System budowania MUROTHERM zaprojektowano jako kompleksowe rozwiązanie konstrukcyjno-technologiczne, umożliwiające wznoszenie budynków wielokondygnacyjnych. System składa się z pustaków ściennych, nadproży strunobetonowych oraz zestawu stropowego. W KNR podane są kosztorysowe nakłady rzeczowe na wykonanie stropów gęstożebrowych o rozpiętości do 11,12 m, ścian konstrukcyjnych, ścian działowych, wypełnienia konstrukcji z pustaków i cegły pełnej, montaż prefabrykowanych nadproży strunobetonowych (NSB 71 – 140 W) z elementów systemowych.

Opis produktu

KNR nr AT-34 Roboty murowe w technologii MUROTHERM

Spis treści:

Część ogólna
Założenia szczegółowe
Informacje producenta
Tablica 0101 Stropy gęstożebrowe MUROTHERM na wysokości do 3 m – ręczny transport betonu
Tablica 0102 Stropy gęstożebrowe MUROTHERM na wysokości do 4 m – ręczny transport betonu
Tablica 0103 Stropy gęstożebrowe MUROTHERM na wysokości do 3 m z zastosowaniem pompy do betonu
Tablica 0104 Stropy gęstożebrowe MUROTHERM na wysokości do 4 m z zastosowaniem pompy do betonu
Tablica 0105 Stropy gęstożebrowe MUROTHERM – dodatkowe belki
Tablica 0106 Stropy gęstożebrowe MUROTHERM – elementy uzupełniające – ręczny transport betonu
Tablica 0107 Stropy gęstożebrowe MUROTHERM – elementy uzupełniające z zastosowaniem pompy do betonu
Tablica 0108 Ściany nośne budynków jednokondygnacyjnych z pustaków MUROTHERM
Tablica 0109 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków MUROTHERM – wypełnienia konstrukcji
Tablica 0110 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków MUROTHERM
Tablica 0111 Ściany działowe z pustaków MUROTHERM
Tablica 0112 Ściany nośne budynków jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych MUROTHERM
Tablica 0113 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych MUROTHERM – wypełnienia konstrukcji
Tablica 0114 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych MUROTHERM
Tablica 0115 Ściany działowe z cegieł pełnych MUROTHERM
Tablica 0116 Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży NSB MUROTHERM